ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหาร ครุประจำชั้นและรับทราบพฤติกรรมด้านการเรียน ความประพฤติการปรับตัวตามศักยภาพ และอื่นๆ ของนักเรียน

วันอาทิตย์ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมหาพน คณะผู้บริหาร ครูและบุคลาทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหาร ครุประจำชั้นและรับทราบพฤติกรรมด้านการเรียน ความประพฤติการปรับตัวตามศักยภาพ และอื่นๆ ของนักเรียน