กิจกรรม Merry Christmas and Happy new year 2024

วันพุธ ที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมหาพน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมกิจกรรม Merry Christmas and Happy new year 2024 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาความสำคัญของวันคริสต์มาส เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถกล้าแสดงออกตามความถนัดและความเหมาะสม