กิจกรรมวันพ่อและวันดินโลกประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันจันทร์ ที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นางพิมลพัตร์ วงศ์อุทัย ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมกิจกรรมวันพ่อและวันดินโลกประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหราช บรมนาถบพิตร และแสดงความเคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของชาวไทย