การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่เขต ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

ขอแสดงความยินดีกับการแข่งขันทุกรายการครับ 
• วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๖ คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่เขต ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ความสามารถของนักเรียนในกลุ่มสาระต่างๆ ในรายการต่อไปนี้ครับ
• การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์ ป.4-6
     รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญทอง)
• การแข่งขันเพลงคุณธรรม ชั้น ป.1-3
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทอง)
• การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทอง)
• การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
     รางวัลเหรียญทอง อันดับ 6
• การแข่งคิดเลขเร็ว ป.1-3
     รางวัลเหรียญเงิน อันดับ 5
• การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-6
     รางวัลเหรียญเงิน อันดับ 9
• การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-6
     รางวัลเหรียญทอง อันดับ 4
• การแข่งขันเพลงสากลหญิง ป.1-6
     รางวัลเหรียญเงิน อันดับ 9
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง เหรียญเงินและรางวัลต่างๆครับ และที่มากกว่านั้นคือประสบการณ์ตรงที่นักเรียนได้รับ เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองต่อไปครับ