มอบเกียรติบัตรในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ณ โรงเรียนเครือข่ายอำเภอแม่ริม

วันจันทร์ ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบเกียรติบัตรในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ณ โรงเรียนเครือข่ายอำเภอแม่ริม ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕