การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันศุกร์ ที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ นายภูธนกฤษฏ์ นาคิน รองนายกเทศมาตรีตำบลสันมหาพน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมกิจกรรม โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล เป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย