กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันศุกร์ ที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบล
สันมหาพน ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อ ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อแม่ผู้ที่ให้กำเนิดและอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดี รวมถึงบทบาทต่างๆที่มีต่อครอบครัวและสังคม