โครงฝึกทักษะการว่ายน้ำขั้นพื้นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

วันที่ ๓-๔,๗-๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน จัดโครงฝึกทักษะการว่ายน้ำขั้นพื้นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ โดยจัดอบรมภาคทฤษฎี ในวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ คณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติร่วมกิจกรรม โดยเชิญวิทยากร ว่าที่ร้อยตรีพงค์ประชา กาสีชา และว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ ไชยยา อบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎี และฝึกว่ายน้ำภาคปฏิบัติ ณ สระว่ายน้ำ บี เอ็ม พี ฟาร์มเฮ้า อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นักเรียนสนุกสนานได้รับความรู้ และปลอดภัยจากการเข้าร่วมกิจกรรม