กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่งของชาวไทยและเพื่อให้ครู บุคลากรและนักเรียนร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐