กิจกรรมวันภาษาไทยสู่วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันอังคาร ที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยสู่วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติ และความสำคัญของท่านสุนทร โวหาร (สุนทรภู่) กวีเอกของไทย ให้นักเรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง รักและภูมิใจในความเป็นไทย