พิธีทำบุญ อาคารเรียนใหม่ 3 ชั้น 12 ห้องเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน กำหนดจัดพิธีทำบุญ อาคารเรียนใหม่ 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี โดย ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และได้รับเกียรติจากท่านชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอแม่แตง ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในอำเภอแม่แตง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพนขอขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ครับ