กิจกรรมวันยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติด ประชาชน ชุมชน เยาวชน และหน่วยงานภาคี

วันจันทร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมกิจกรรมวันยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติด ประชาชน ชุมชน เยาวชน และหน่วยงานภาคี เห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด ในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชาติที่ร่วมเป็น “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” และเป็นวันที่แสดงสัญลักษณ์ของการผนึกกำลังของคนในชาติ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไป แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล