กิจกรรมวันวิสาขบูชา เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากวันวิสาขบูชาเป็นวันที่คล้ายวัน ประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน ของพระศาสดา

วันศุกร์ ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากวันวิสาขบูชาเป็นวันที่คล้ายวัน ประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน ของพระศาสดา ซึ่งชาวพุทธทั่วโลกให้ความสำคัญและยกย่องให้เป็นวันที่มหัศจรรย์อย่างยิ่ง kubet ไทยคาสิโนออนไลน์