กิจกรรมMerry Chirstmas and Happy New Year 2023

วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมหาพน คณะผู้บริหาร ผอ.กอง หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ครู บุคลากรสถานศึกษาและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมกิจกรรมMerry Chirstmas and Happy New Year 2023 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาความสำคัญของวันคริสมาสต์เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถกล้าแสดงออกตามความถนัดและความเหมาะสม