ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน

ประกาศโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ในระดับชั้นอนุบาล ๒-๓ และ ประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖