มอบเกียรติบัตรในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ จังหวัดน่าน

วันอังคาร ที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบเกียรติบัตรในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖