ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2566 ในเวลาราชการ สามารถอ่านรายละเอียดการรับสมัครได้ตามรูปภาพที่แนบครับ

โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2566 ในเวลาราชการ สามารถอ่านรายละเอียดการรับสมัครได้ตามรูปภาพที่แนบครับ