กิจกรรมสวดมนต์บทโพชฌังคปริตรและเจริญภาวนา ถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันศุกร์ ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากรสถานศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์บทโพชฌังคปริตรและเจริญภาวนา ถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วและเป็นการแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ