จดหมายข่าว

พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และงานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของศูนย..

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมหาพน คณะผู้บริหา..

กิจกรรมมอบสัมฤทธิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ และนักเรียนชั..

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมหาพน คณะผู้บริ..

กิจกรรมเรียนรู้แบบโครงงาน (Project) ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการ..

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากรและนักเรียนโ..

กิจกรรมกาดมั่วคัวฮอม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้นักเรียนได..

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมหาพน คณะผู้บริหาร..

การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) ..

วันพุธ ที่ ๑๕ เดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ด้วยโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ฝ่ายวิชาการ ได้จัดการสอบประเมินคุณภาพ..

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (เลือกตั้งสภานักเรียน) ..

วันอังคาร ที่ ๑๔ เดือน มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากรและนักเร..

พิธีเปิดโรงเรียนธนาคารรูปแบบ A-School และรับมอบอุปกรณ์จากธนา..

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ เดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมหาพน คณะ..

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน โดยพระอาจารย์ธนธรณ์..

วันพุธ ที่ ๘ เดือน มีนาคม ๒๕๖๖ นางวันเพ็ญ จักขุจัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผ..

กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ประจำปีการศ..

วันศุกร์ ที่ ๓ เดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมหาพน คณะผู้บริห..

กิจกรรมวันมาฆบูชา เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงวันสำคัญของชา..

​วันพฤหัสบดี ที่ ๒ เดือน มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากรและนัก..

กิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยสร้..

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากรแล..

มอบเกียรติบัตรในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐..

วันอังคาร ที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบเกียรติบัตรใ..