จดหมายข่าว

กิจกรรมวันภาษาไทยสู่วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

กิจกรรมวันภาษาไทยสู่วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติ และค..

พิธีทำบุญ อาคารเรียนใหม่ 3 ชั้น 12 ห้องเรียน

พิธีทำบุญ อาคารเรียนใหม่ 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รอง..

าร่วมงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 256..

โรงเรียนเทศบาาบลตำบลสันมหาพน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ระหว่า..

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖..

วันศุกร์ ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากร และนักเรียนโ..

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อให้นักเรียนได้แ..

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน คณะผู้บริหาร คร..

กิจกรรมวันยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อให้นักเรียนต..

วันจันทร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรและนักเรี..

กิจกรรมทัศนศึกษานอกห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย ประจำป..

วันศุกร์ ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรและนักเรีย..

กิจกรรมวันวิสาขบูชา เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงวันสำคัญทาง..

วันศุกร์ ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรและนักเรียน..

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิ..

วันศุกร์ ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรและนักเรียน..

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันพุธ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุ..

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษ..

วันจันทร์ ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายวสันต์ วงศ์สกุล ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสถานศ..

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เวลา ..

วันศุกร์ ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน คณะผู้บริหาร ครู ผู..