จดหมายข่าว

มอบทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน

วันอังคาร ที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบทุนการศึ..

กิจกรรม Math Camp

วันพุธ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเร..

การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันศุกร์ ที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ นายภูธนกฤษฏ์ นาคิน รองนายกเทศมาตรีตำบลสันมหาพน คณะผู้บริหาร คร..

กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษาของโรงเร..

ว่าที่ร้อยตรี ดร. ปรีชา มะระกะ นายกเทศมาตรีตำบลสันมหาพนให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดและปิด กิจกรรมฝึกอบ..

กิจกรรมวันวิทยาศาตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการเทิดพร..

กิจกรรมวันวิทยาศาตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามาารถของพระบ..

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาสู่มาตรฐานอย่างมีคุณภาพในยุคก..

วันศุกร์ ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลสันมหาพน ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาสู่มาตรฐานอย่างม..

โครงฝึกทักษะการว่ายน้ำขั้นพื้นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ..

วันที่ ๓-๔,๗-๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน จัดโครงฝึกทักษะการว่ายน้ำขั้นพื้นฐานเพื่อ..

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมรา..

วันศุกร์ ที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากร ..

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๖

วันจันทร์ ที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายวสันต์ วงศ์สกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศ..

กิจกรรมโครงการฝึกทักษะการว่ายน้ำขั้นพื้นฐานและเอาชีวิตรอดจาก..

กิจกรรมโครงการฝึกทักษะการว่ายน้ำขั้นพื้นฐานและเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถ..

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทร..

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา ..