ผู้บริหาร

นางสาวจงกลณีย์  ยะย่าเป้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน