จดหมายข่าว

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประจำปีก..

วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ที่ ๔-๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ นางพิมลพัตร์ วงค์อุทัย ครูชำนาญการพิเศษ รักษากา..

กิจกรรม Day Camp ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ นางพิมลพัตร์ วงค์อุทัย ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้..

กิจกรรม Merry Christmas and Happy new year 2024

วันพุธ ที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมหาพน คณะผู้..

กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ประจำปีการ..

วันศุกร์ ที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน คณะผู้บริห..

กิจกรรมวันพ่อและวันดินโลกประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันจันทร์ ที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นางพิมลพัตร์ วงศ์อุทัย ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนว..

กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุค..

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังนิสัยรัก..

เพื่อเผยแพร่ องค์ความรู้ต่าง ๆ ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ แก่เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้นำความรู..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน

ในระดับชั้นอนุบาล ๒-๓ และ ประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 17 มก..

โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์..

รับโอนย้าย ครูผู้สอน "เอกปฐมวัย" คศ.1 "ด่วน" สนใจติดต่อ : กองการศึกษา เทศบาลตำบล..

โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน รับโอนย้าย ครูผู้สอน "เอกปฐมวัย" คศ.1 "ด่วน" สนใจติดต่อ : กองการศึกษา เทศ..